banner

Tilsyn

Dagtilbud i Esbjerg Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle institutioner i Esbjerg Kommune, herunder også de private institutioner. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen og som Esbjerg Byråd har fastsat i Dagtilbudspolitikken.

Tilsynsrapport 2022-2024

Tilsynsrapport (uanmeldt tilsyn) 2021

Tilsynsrapport (anmeldt tilsyn) 2020

Tilsynsrapport (uanmeldt tilsyn) 2018

Tilsynsrapport 2018

Tilsynsrapport 2017

Tilsynsrapport 2016

Tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2014

Vi har pligt til hvert andet år, at få foretaget en legepladsinspektion og udarbejdet en legepladsrapport. Med udgangspunkt i legepladsrapportens anbefalinger, udarbejder vi efterfølgende en handleplan for at rette op på eventuelle sikkerhedsrisiko på legepladsen.

Legepladsrapport 2023

- Handleplan legepladsrapport

Legepladsrapport 2021

- Handleplan legepladsrapport

Legepladsrapport 2019

- Handleplan legepladsrapport

Legepladsrapport 2017

- Handleplan legepladsrapport

Legepladsrapport 2015

- Handleplan legepladsrapport

Kontakt børnehaven:

Tlf:  24 97 74 24
Mail:  bhv@markusskolen.dk