banner

Om Markusskolens børnehave

Markusskolens Børnehave er en privat børnehave under Markusskolen. Børnehaven er oprettet i august 2013, og har til huse i en renoveret del af skolen med sin egen legeplads.

Børnehaven bygger på de samme kristne værdier som skolen, det betyder at vi synger børnebordvers inden vi spiser, vi synger kristne børnesange og om fredagen har vi en fælles samlingsstund hvor vi hører bibelhistorie.

Vi ønsker at være en lille børnehave, med tæt kontakt til børn og forældre. Vi tror på, at det giver både børn og forældre en følelse af tryghed.

Vi gør meget ud af at skabe et fællesskab i børnehaven, det betyder at børnene må lege i hele børnehaven, og at vi også har faste dage hvor vi går på ture og laver aktiviteter på tværs af stuerne.
Hver formiddag holdes der samling på stuerne med efterfølgende aktivitet. Til samling synger, leger og snakker vi, og formiddagsaktiviteterne er forskellige temaer vi arbejder med. Vi planlægger aktiviteterne ud fra de seks læreplans temaer, så vi sikrer os at vi kommer omkring hele barnets udvikling.

Hver stue har en ugentlig turdag, hvor vi går en tur i skoven, til en legeplads eller det kan være vi arbejder med et tema, fx med post og så går vi en tur til posthuset og sender breve.

Vi har også den store fordel at vi kan gøre brug af skolens lokaler. Fx musiklokalet, madkundskabslokalet og hallen.

En dag om ugen går hele børnehaven fast ned i hallen, hvor vi laver aktiviteter med fokus på krop og bevægelse. Bagefter holder vi fælles samling, hvor vi har fokus på det kristne grundlag som Markusskolens Børnehave bygger på. Vi hører bibelhistorie, ser dukketeater, laver drama mm.

Når børnene har spist frokost, kan de børn der har brug for det kan få en middagslur. Resten af børnene går ud på legepladsen. Der spiller vi fodbold, gynger, graver, cykler, finder frøer osv.

Efter et par timers leg på legepladsen, samles børnene til eftermiddagsfrugt på stuerne. Derefter kan børnene vælge at være med i forskellige aktiviteter, eller lege og hygge sig med hvad de har lyst til.

 

Download vores flyer

Kontakt børnehaven:

Tlf:  24 97 74 24
Mail:  bhv@markusskolen.dk