banner

Forældreråd

Markusskolens Børnehave er en privat børnehave, der drives under Markusskolen dvs. at det er Markusskolens bestyrelse der udgør den ansvarlige bestyrelse for både skolen og børnehaven.

For børnehaven nedsættes der et forældreråd. Forældrerådet består af 3 medlemmer, som vælges/udpeges således:

 • To medlemmer vælges af og blandt forældrene
 • Ét medlem udpeges af Markusskolens bestyrelse.

I forældrerådets møder deltager desuden - uden stemmeret - afdelingsleder i børnehaven Betina Skovsgaard, viceskoleleder Thomas Beck og suppleanten.

Forældrerådets forældrevalgte medlemmer vælges på et forældremøde, som afholdes hvert forår.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i to år, eller til nyvalg har fundet sted.

Én forældrerepræsentant er på valg hvert år.

Formålet med forældrerådet er at medvirke til et godt samarbejde mellem børnehavens personale og forældre, samt give forældrene størst mulig indflydelse på børnehavens drift, service, struktur, pædagogiske principper mm.

Forældrerådet afholder minimum tre møder om året. 

Forældrerådets opgave:

 • Fastlægge principper for børnehavens virksomhed
 • Afgive indstilling til skolens ledelse vedrørende eksempelvis åbningstid, ferielukning, kostpolitik og budget
 • Arrangere arbejdsdage og arrangementer for børn og forældre

Forældrerådets medlemmer er:

 • Formand Mariska Van Ittersum. Mor til Naomi.
 • Mai-Britt Ford. Mor til Amelia.
 • Christian Hovald. Far til Marie.
 • Jens Fredensborg. Valgt af bestyrelsen.
 • Afdelingsleder Betina Skovsgaard.
 • Viceskoleleder Thomas Beck.

Referater fra forældrerådsmøder:

November 2021

Marts 2021

November 2020

Juni 2020

Januar 2020

September 2019

Februar 2019

Oktober 2018

Juni 2018

Februar 2018

Oktober 2017

Juni 2017

Januar 2017

 

Kontakt børnehaven:

Tlf:  24 97 74 24
Mail:  bhv@markusskolen.dk