banner

Skolepenge

For skoleåret 2023/24 gælder følgende satser:

1. barn i familien kr. 1.200,- pr. måned i 12 måneder
2. barn i familien kr. 700,- pr. måned i 12 måneder
3. barn i familien kr. 500,- pr. måned i 12 måneder

Efterfølgende børn går gratis på skolen. Der betales også 12 rater for elever, der forlader skolen ved skoleårets afslutning. Ved en evt. udmeldelse i løbet af skoleåret, betales der skolepenge i løbende måned + 30 dage. 

Skolepengene forfalder til betaling forud den 1. i hver måned.  Vi opfordrer samtlige forældre til at tilmelde skolepengebetalingen til betalingsservice (BS).

Markusskolens Fritidsordning – MFO

MFO er et tilbud til eleverne fra 0. – 3. klasse. MFO er åben på alle skoledage fra 6.15-7.45 samt 11.45-16.45, fredag dog kl. 16.15. Der er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår.

Det koster 300 kr. at være tilmeldt, men til gengæld er skolepengene til og med 3. klasse reduceret til 900,- kr. Dette beløb dækker timerne fra kl. 11.45-13.45 på skoledage. Herefter betales efter taxameterprincippet med 20 kr. pr. påbegyndt time, dog 20 kr. pr. påbegyndt halve time i morgenmodul. En fuldtidsplads kan maksimalt koste 1600 kr. pr. elev pr. måned inkl. grundbeløbet.

Markusskolens Skolegruppe

Fra 1. april tilbyder vi de kommende elever i børnehaveklassen at starte i Førskolegruppen. Grundtanken med tilbuddet ligger i de to ord FØR og SKOLE. Det er de sidste måneder af børnenes børnehavetid, inden de starter i skolen og en periode, hvor de stille og roligt kan vænne sig til at være et nyt sted, fungere i nye rammer og lære nye voksne og kammerater at kende.

Det koster 1800,- kr. pr. måned at være tilmeldt skolegruppen, og der bliver udsendt nærmere information til de forældre, der har børn tilmeldt den kommende børnehaveklasse.

Markusskolen er en kristen friskole, som lægger stor vægt på både den faglige og den menneskelige udvikling.

Læs mere om vores værdigrundlag