banner

Lejrskole

4. klasse
Én overnatning i en hytte i lokalområdet. Klasselæreren beslutter, hvornår opholdet finder sted.

6. klasse
I 6. klasse skal klassen have en uge på lejrskole. Lejrskoleopholdet skal være i Danmark og skal have et kulturelt/historisk indhold. Fx. Bornholm.

8. og 9. klasse
De klasser rejser sammen. Lejrskoleopholdet placeres mest hensigtsmæssigt på året og aftales mellem de to klasselærere. Her veksles oftest mellem Krakow, Polen og København.

Alle turene finansieres dels af klassekassen dels ved egenbetaling.
Skolebodspenge, som eleverne tjener i 7. klasse, finansierer en del af rejseudgifterne i 8./9. klasse.

Markusskolen er en kristen friskole, som lægger stor vægt på både den faglige og den menneskelige udvikling.

Læs mere om vores værdigrundlag