banner

Velkommen til Markusskolen

Dette er en præsentation af Markusskolen - en kristen friskole i Esbjerg.

Markusskolen blev etableret i 1979. Se nærmere om dette i skolens vedtægter.
Skolens hjemmeside med alle relevante oplysninger omkring skolen har eksisteret siden efteråret 1997.

Der er sider om skolens grundlag, oplysninger om undervisningen, fritidsordningen og en masse praktiske ting.

Desuden er der billeder fra skolens hverdag og fest.

Markusskolen

  • er en selvejende skole, der er oprettet i 1979 af en kreds af kristne forældre i Esbjerg.

  • bygger sit virke på den kristne tro og på den overbevisning, at Bibelen er Guds ord og dermed vejledning i tro, lære og livsførelse.

  • er en friskole, der drives efter gældende regler med statstilskud til driften. Den del, staten ikke betaler, dækkes ved skolepenge og gaver.

  • er en skole, hvor alle forældre, uanset livssyn, kan tilmelde deres børn. Dog skal alle forældre skrive under på, at de er underforstået med, at undervisningen bygger på det grundsyn, som er formuleret i vedtægterne.

Markusskolen er en kristen friskole, som lægger stor vægt på både den faglige og den menneskelige udvikling.

Læs mere om vores værdigrundlag