banner

Skolens målsætninger

Markusskolen er en dynamisk skole, som hele tiden skal forsøge at give den mest kvalificerede undervisning - en undervisning, som giver eleverne gode faglige kundskaber på et niveau, som svarer til den enkelte elevs forudsætninger. Vi forbereder den enkelte elev til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Desuden ønsker vi, i en kristen atmosfære, at tage hånd om den enkelte elev og positivt præge, styrke og bygge videre på de evner og anlæg, som eleven møder med på skolen.

Vi lægger vægt på

 • at give eleverne solide kundskaber og færdigheder.
 • at udvikle arbejdsmetoder og udtryksformer.
 • at fremme elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen.
 • at styrke elevernes kreative sider både i de boglige og i de praktiske fag.
 • at medvirke til den enkelte elevs alsidige udvikling.
 • at styrke elevernes viden om det danske samfund og demokrati.
 • at give eleverne et godt kendskab til kristendommen.
 • at lade eleverne utvungen tage stilling til den kristne tro og lære.
 • at den enkelte elevs værdi bliver respekteret.
 • at give eleverne respekt for såvel eget som andres arbejde.
 • at dagligdagen må præges af gensidig tillid, ærlighed og åbenhed.
 • at opøve børnene til ansvarsbevidsthed.
 • at der er god orden og disciplin.
 • at skolens normer og krav respekteres.

Markusskolen er en kristen friskole, som lægger stor vægt på både den faglige og den menneskelige udvikling.

Læs mere om vores værdigrundlag