banner

Administration

Skolens kontortid er fra kl. 9.00 til 13.00

Adresseændringer m.m. - Husk straks at meddele adresseændring, navneforandring og ændret telefonnummer til skolens kontor.

Ønsker man at modtage yderligere oplysninger - eller samtale med skolen om evt. optagelse af et barn på skolen, er man velkommen til at ringe eller skrive.

Henning Høgild Janne Knudsen Thomas Beck
Skoleleder Sekretær Viceskoleleder

Markusskolen er en kristen friskole, som lægger stor vægt på både den faglige og den menneskelige udvikling.

Læs mere om vores værdigrundlag