banner

Brug af mobiltelefoner i MFO

 Børnene i 0.-2.kl.:

 • Mobiltelefonen skal være slukket i MFO-tiden
 • Telefonen må tændes, når man er blevet skrevet ud af MFO og har forladt skolens område, er ved cyklerne eller på p-pladsen (og venter på at blive hentet).
 • Legeaftaler og lignende skal ske uden for MFO tiden, medmindre der er en forælder til stede, der hjælper med at aftale.
 • Har et barn behov for at ringe hjem, skal det først aftales med personalet.

Begrundelse for vores regler:

 • Vi ønsker, at børnene, når de er i MFO, skal have de bedste rammer for at kunne fordybe sig i leg og aktiviteter, uden at blive forstyrret af elementer uden for MFO.
 • Det er meget væsentligt for os, at børnene søger hjælp hos de voksne i MFO med eventuelle problemer eller konflikter, der opstår i MFO, og ikke fristes til at ringe hjem i stedet.
 • Vi ønsker ikke, at nogle børn føler sig udelukket af fællesskabet, fordi de ikke har en mobiltelefon.
 • Vi går ud fra, at en del forældre ikke ønsker at blive ringet op, mens de er på arbejde eller sover efter en nattevagt.
 • MFO har tilsynspligten med børnene, når de er i MFO, og dette vil være vanskeligt, hvis der bliver lavet aftaler uden om os.

Børnene i 3. kl.:

 • Ovenstående regler gælder også for eleverne i 3. kl. Dog med den undtagelse, at de må få lov til at ringe og lave legeaftaler i MFO-tiden fra deres mobiltelefoner. Dette foregår ved at henvende sig til en voksen, og opringningen skal ske fra depotrummet, så vi har styr på, hvem der ringer.
 • Hvis der er forældre, der ikke ønsker, at deres barn ringer i MFO-tiden, bedes de give personalet besked.

Begrundelse for undtagelsen for 3. kl.:

 • 3 kl. forlader MFO efter sommerferien. Vi ser det som en god mulighed for dem, at de langsomt vænner sig til at lave aftaler mv. efter skoletid. Samtidig kan vi hjælpe dem i øvelsen.

Vi vil gerne bede jer hjælpe os med at lære jeres børn disse retningslinjer. Vi håber, I fortsat vil bakke op om vores regler. Har I spørgsmål eller kommentarer, er I selvfølgelig meget velkomne til at henvende jer. Hvis I har brug for at komme i kontakt med jeres børn, vil vi minde om, at vi har telefon i MFO: 76 11 99 20.

Til sidst vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke har nogen forsikring, der dække mistede eller ødelagte telefoner.

Hilsen personalet i MFO.

Kontakt MFO:

Leder:  Jytte Skovhus Christensen
Telefon:  22 64 00 78
Mail:  mfo@markusskolen.dk