banner

Første skoledag

Onsdag d. 12. august er første skoledag i skoleåret 2020/2021 - men som konsekvens af corona-restriktionerne bliver det en noget anderledes dag!

Skoleleder Henning Høgild skriver:

"Som følge af de retningslinjer, der gælder på skoleområdet kan vi, som det tidligere er meldt ud, desværre ikke afholde vores første skoledag med hele elev-og forældregruppen i hallen. Første skoledag afvikles efter følgende plan:

0.klasse med forældre møder kl. 8.00 i hallen til kaffe og velkomst. Eleverne får fri kl. 11.00

1.klasse med forældre møder kl. 9.00 i samlingssalen til kaffe og velkomst. Eleverne får fri kl. 12.00

2.-9. klasse møder uden forældre kl. 8.30 på boldbanerne. Her tager lærerne imod dem og følger dem til deres klasselokale. Eleverne får fri kl. 11.30.

MFO er åben fra kl. 11.00 første skoledag.

Fra torsdag følger vi igen det almindelige skema. også hvad mødetidspunkter og frikvarterer angår.  Vi kan dog fortsat ikke holde fælles morgensangssamling. For at minimere smitterisikoen er det meget vigtigt at sikre god håndhygiejne og god afstand. Alle elever skal vaske eller spritte hænder, når de går ind på skolen, og der skal altid være mindst én meters afstand til elever fra andre klasser. Forældre må komme ind på skolen, når de er indkaldt til møder og lign. eller har brug for at kontakte os på kontoret. Kun forældre i 0. klasse må følge deres børn ind i garderoben, og der må højst være 5 forældre i garderoben ad gangen. Hvis der bliver ændret i Covid-19 retningslinjerne, vil I selvfølgelig få besked om det.

Da vi ikke afholder fællessamling i hallen første skoledag, har jeg ikke mulighed for at præsentere vores nye ansatte, men jeg vil her gerne byde dem velkommen på Markusskolen. Jeg er rigtig glad for,at det er faldet godt på plads med de nye ansættelser. Filip Eriksen, Rolf Leinum og Rune Roager er ansat som lærere, Magnus Ehmsen i MFO og Peter Olin som pædagog i børnehaven. Vi begynder første skoledag med 287 elever. Heraf er 22 nye eleveri 0. klasse og 9 elever er nye på øvrige klassetrin. Jeg vil gerne ønske jer alle et godt skoleår."