banner

Tilsyn

Dagtilbud i Esbjerg Kommune har pligt til at føre tilsyn med alle institutioner i Esbjerg Kommune, herunder også de private institutioner. Tilsynet foretages minimum én gang årligt. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen og som Esbjerg Byråd har fastsat i Dagtilbudspolitikken.

Tilsynsrapport 2018

Tilsynsrapport 2017

Tilsynsrapport 2016

Tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2014

Vi har pligt til hvert andet år, at få foretaget en legepladsinspektion og udarbejdet en legepladsrapport. Med udgangspunkt i legepladsrapportens anbefalinger, udarbejder vi efterfølgende en handleplan for at rette op på eventuelle sikkerhedsrisiko på legepladsen.

Legepladsrapport 2017

- Handleplan legepladsrapport

Legepladsrapport 2015

- Handleplan legepladsrapport

Kontakt børnehaven:

Tlf:  24 97 74 24
Mail:  bhv@markusskolen.dk